2045

Tillfälle 2

2045

Ett fossilfritt Sverige – vi ska klara det!

I tillfälle två ligger fokus på framtiden, närmare bestämt på år 2045. Och alla de fantastiska möjligheter som den kan rymma när vi har klarat av omställningen till ett fossilfritt Sverige och är nära en fossilfri värld. Framtiden kommer att bli annorlunda, men alla förutsättningar finns för att vi ska kunna leva ett gott liv med välfärden i behåll.

1. Välkomna

(5 minuter)

Vi står just nu i en brytpunkt där vi faktiskt behöver ge allt i klimatomställningen. Vi måste bromsa klimatförändringarna nu. Vi vill alla att “någon” ska agera. Vi är någon. Tillsammans en del av alla.

Vi vet också att det finns flera psykologiska mekanismer som ställer sig i vägen för oss att ändå börja agera. För att bryta den passivitet som kan uppstå behövs därför rum där allt är möjligt; rum där vi för en stund, tillsammans med andra, faktiskt får uppleva det. 

Tänk ungefär som när man åker på en kurshelg i något man är väldigt intresserad av. Låt säga att du älskar keramik, veteranbilar eller workout och under några dagar åker du iväg och umgås bara med människor som gillar samma sak. Du får prova på, du får handledning, du får vara i ditt intresse med likasinnade, ostörd av vardagen. När du sen kommer hem kastas du åter in i allt det vanliga, men du har med dig allt du har lärt dig och har du dessutom möjlighet att fortsätta hålla kontakt med dina likasinnade, ökar chanserna betydligt att du kan göra mer utrymme för ditt intresse även hemmavid.

Som nu. Du och dina kollegor får gå en “intensiv-prova-på-kurs-i-klimatgörande-på-jobbet”. Ni ska under det här tillfället tillsammans få kliva in i ett rum där allting är möjligt. Där allting kommer att gå bra. Där ni kan göra skillnad. Detta är inte för att ni blundar för att vi går en oviss framtid till mötes, där klimatfrågan på allvar har en oviss utgång. Utan för att vi behöver se möjligheter för att hitta vägen. Vi behöver få uppleva att vi kan vara med och göra skillnad. För att sedan våga hoppa!

Vi förflyttar oss till 2045

Under det här tillfället kommer ni med hjälp av fantasin att befinna er i år 2045 med den fantastiska vetskapen om att vi har klarat det! Sverige är fossilfritt. Världen är nära nettonollutsläpp. 

För att träna er i att se möjligheter kommer ni att gå in i ett träningspass som innehåller både uppvärmning, styrkepass och stretching. Ni kommer att få känna att det finns möjligheter även på er arbetsplats och att den nödvändiga klimatomställningen handlar om vanliga människors, vanliga liv och arbeten, på vanliga (potentiellt fantastiska) arbetsplatser.

De texter ni läst ur kurskompendiet inför detta tillfälle handlar alla om framtidsvisioner och möjligheter. Dessa har ni med er i bakhuvudet och kan under passet gå tillbaka och titta i om ni behöver inspiration.

Upplägg för dagens tillfälle 

 • Checka in
 • Inspiration
 • Träningspasset “2045”
 • Checka ut

Förbered

 • Post-it lappar
 • Pennor
 • Skriv ut tankekarta och frågeställningar – länk till pdf
 • Ett stort ark med papper: till exempel ett blädderblockspapper, baksidan på en överbliven tapetrulle eller en stor kartongbit.

2. Checka in

(10 minuter)

Ni ska alla få göra en kortare reflektion över texten ni läst inför detta tillfälle:

Berätta, med hjälp av den sak/symbol som du har med dig, om något som stack ut i läsningen, något som hängde sig kvar i din tanke, en aha-upplevelse, eller något som bekräftade något du redan visste. Gå varvet runt.

3. Inspiration

(15 minuter)

För att bli peppad inför träningen behövs inspiration. Vi kan alltid lyfta blicken och leta upp hoppfulla exempel på saker som redan sker, ta rygg på människor som kommit en bit på väg. Det finns mängder av sådana exempel.

På väg mot ett Fossilfritt Sverige

Det finns mängder av sådana exempel. I filmen här berättar Svante Axelsson på Fossilfritt Sverige om några.

How Ikea is growing its business while shrinking emissions

Om du vill få ännu mer inspiration, se den australiensiska filmen 2040

Filmaren Damon Gameau drivs av en oro för vilken värld hans fyraåriga dotter ska växa upp i. Är en ljusare framtid överhuvudtaget möjlig för klimatet, miljön och människorna? Han reser runt jordklotet för att hitta de bästa exemplen och mest innovativa lösningarna som eldsjälar har skapat, och som finns redan idag. Hur skulle världen se ut om 20 år, om lösningarna tillämpades i stor skala? En personlig och hoppfull film om en bättre framtid. 

Länk till hela filmen på SVT play: 

4. Träningspasset ”2045”

Året är 2045 och vi har klarat det! Sverige och många andra länder är fossilfria och har uppnått nettonollutsläpp av koldioxid. Du och din arbetsplats har med andra ord också klarat omställingen. Så skönt att veta.

Nu är det dags att gå in i ett svettigt men roligt träningspass som kommer att landa i en målbild för 2045, er egen framtidsvision. Träningspasset består av tre delar: 

 • Uppvärmning: Ni värmer upp genom att föreställa er var ni som individer befinner er år 2045
 • Styrkepass: En tvåstegsraket där själva grovjobbet blir att beskriva hur er arbetsplats ser ut år 2045, först individuellt sedan tillsammans 
 • Stretching: Varva ner genom att tillsammans sammanfatta er “vision 2045”

Förutsättningar:

Om ni är ett gäng som gillar musik så kan vi tipsa om att slå på en skön spellista med instrumental musik när ni gör de individuella övningarna.

5. Uppvärmning

(15 minuter)

Vem är du år 2045? Nu ska var och en i gruppen förflytta sig till 2045 och med glimt i ögat ta reda på var man själv befinner sig just då.

Instruktion

Utgå från följande frågor och brodera gärna ut svaren. Var och en utgår från sig själv. Anteckna på post-it eller andra mindre lappar. Max fem minuter. 

 • Hur gammal är du?
 • Jobbar du ännu eller har du gått i pension?
 • Vilken hårfärg har du?
 • Hur mår du?
 • Hur transporterar du dig till jobbet eller andra platser du vill besöka?
 • Vilken livshändelse har påverkat dig mest mellan 2021-2045?
 • Hur ser det ut utanför ditt sovrumsfönster? 

Dela ert “2045-jag” med varandra. Håll det ganska kort. Era anteckningar behöver inte sparas om ni inte själva vill det. 

6. Styrkepasset

(35 minuter)

Grattis! Du har varit med och bidragit till att din arbetsplats har klarat omställningen. Ni grejade det och idag är ni en grön blomstrande arbetsplats med stolta medarbetare som känner sig rättvist behandlade. Grön arbetsplats är för övrigt ingenting man talar om längre; helt ointressant nu när alla har blivit gröna. 2045 har ju hela din bransch ställt om och ni var med och drev på den utvecklingen. 

“Vision 2045”

Nu ska ni tillsammans beskriva just er arbetsplats år 2045, det kan ju hända att du har bytt arbetsplats eller är i en ålder där du redan gått i pension år 2045, men den lilla detaljen struntar vi i här. Första delen gör ni individuellt, för att i steg två sätta ihop bilden av denna schyssta arbetsplats till en enda. Er egen “vision 2045”. Arbetsplatsen kan ju självklart ha tvingats ställa om helt och omvandlats till något annat än vad den är idag. Kanske finns inte efterfrågan på samma tjänster, produkter eller erbjudanden kvar. I så fall är det just det ni kommer att beskriva. 

Kom ihåg att detta är ett träningspass, dit ingen kommer vältränad i förväg. Vi tränar oss ju tillsammans på att se möjligheter och att vi kan vara med och bidra; att försöka se en ny berättelse och försöka föreställa oss vad det är vi vill uppnå.

Instruktioner 

1. Tankekarta – individuellt (15 minuter)

Varje deltagare får en rejäl hög med post-it lappar och en penna.

Skriv ut följande bild till alla, alternativt att man har den framför sig på sin egen telefon/läsplatta/dator. 

År 2045 står i centrum och ni ska nu, var för sig, beskriva hur er arbetsplats ser ut genom att formulera korta stödord eller meningar på post-it lappar. För att få en så fyllig bild som möjligt kan ni ta hjälp av rubrikerna och frågorna nedan. Utgå från dem som passar just er verksamhet. Se dem som en inspiration för att komma igång och förhoppningsvis väcks nya tankar och idéer hos er när ni börjar, som sedan leder er vidare. Försök att täcka in så många delar av er verksamhet som möjligt. Det viktiga är inte att svara utförligt på allt utan mer att få fram en grov skiss. Skriv en tanke per lapp. Max femton minuter.

Ert erbjudande

 • Vad erbjuder ni för tjänster eller produkter? 
 • Vilka yrkeskategorier finns för att utföra dessa tjänster eller tillverka dessa produkter?
 • Hur många anställda är ni?
 • Vilka råvaror använder ni om ni tillverkar något?
 • Självklart har ni en schysst produktion, hur går den till?
 • Hur tar ni tillvara komponenter och återvinner material?
 • Har ni hittat någon lösning för gamla plastprodukter?
 • Hur ser er försäljning ut när köpcenter har ersatts av loppisar, vintage, uthyrning, utlånings- och lagningsställen, bytesaffärer, hantverksmässig tillverkning, 3D-printing och återbruk?

Ätbart

 • Vad äter ni på lunchen? 
 • Om er arbetsplats sysslar just med ätbara produkter av något slag, hur ser det ut? Vad erbjuder ni? 
 • Folk äter insekter, spindlar, maskar och maneter, hur gör ni?
 • Mycket mat odlas på till exempel flytande plastöar i utkanten av staden, som vattnas med avsaltat vatten, näringen kommer främst från stadens avfall. Hur har ni löst det i er stad?

Energi

 • Hur värmer ni upp lokalerna (om ni har lokaler)?
 • Hur får ni den energi ni behöver till er verksamhet? Kommer er energi t.ex. från sol,vindkraft, tidvatten och vågor, biogas eller jordvärme? 

Resor och transporter

 • Nästan ingen äger bil 2045, det finns enstaka taxibilar inne i staden och det går att hyra elbilar. Vilken typ av resor och transporter gör ni och hur löser ni dem?
 • På landsbygden har en ny typ av storleksanpassad kollektivtrafik införts, som kommer på beställning och som både kan lämna varor och hämta personer. Hur funkar det hos er?
 • Vad används alla gamla motorvägar till?

Hälsa 

 • Vad har ni fått för hälsoeffekter på köpet när ni gjort förändringar under punkterna ovan?
 • Har ni lagt till något på arbetsplatsen som har något med er hälsa att göra, både inre och yttre?
 • Har ni tagit bort något av samma skäl?
 • Har ni möjlighet till distansarbete?
 • Hur långa arbetsdagar har ni?
 • Många kombinerar en mindre grad av förvärvsarbete med annan verksamhet. Det finns en stark drivkraft till egen och lokal produktion och det blir vanligare att vara mångsysslare. Hur ser det ut hos er?

2. Tankekarta – tillsammans (20 minuter)

Dags att dela era tankekartor och sätta ihop dem till en helhet. Ni kommer att förvånas över allt ni redan kommit på! 

Gör en större tankekarta som ni kan jobba på tillsammans. Ni behöver minst ett A3, men helst ett stort blädderblocksblad, en kartongbit eller baksidan på en tapetrulle. På den skissar ni av tankekartan ni utgick från ovan. 

 • Delge era olika idéer under respektive rubrik genom att berätta för varandra och förflytta era post-it lappar från er egen tankekarta till den stora. 
 • Förhandla er fram till vilka lappar som ska bort, vilka nya idéer ni vill lägga till eller vilka som behöver utvecklas. Vad fungerar egentligen år 2045? Vilka produkter eller tjänster efterfrågas faktiskt? Håll tempot och ha koll tiden. 

7. Stretching

Vad bra ni har gjort det, sträck på er. Ni har tränat nya muskler, tänkt tillsammans, vågat bidra, sett möjligheter, hittat nya lösningar och samarbetat. Förmodligen kan ni drabbas av lite trötthet och en smula träningsvärk efteråt men förhoppnings även av en skön, hoppfull känsla i bröstet.

Spara er “Vision 2045” så att den finns tillgänglig inför nästa tillfälle.  

Behöver ni tänja lite till? En extraövning för er som vill

Presentera er “Vision 2045” för valfri person eller grupp. Förbered er på det sätt ni gillar bäst: 

 • Sammanfatta i text
 • Gör en slogan eller en pitch
 • Skissa fram en logotyp
 • Öva in en liten sketch “anno 2045”

Genomför er presentation som en liten kupp eller som en planerad glimt i det sammanhang ni har valt. Det kommer garanterat att uppmuntra fler att tänka framåt. T.ex. på ett personalmöte, i lunchrummet, på en afterwork, etc.

8. Checka ut

(10 minuter)

Gör en avslutande runda i gruppen

Vad tar du med dig från idag? Några aha-upplevelser?

Att tänka vidare på hemma

Nästa tillfälle kommer att handla om Nuet och vägen fram till år 2045 och hur vi kan börja agera.

Läs i kurskompendiet: 

Kapitel 5 Så kan Sverige nå klimatmålen

Kapitel 8 Hur kan du engagera dig?

Hitta en sak där hemma som får symbolisera en tanke du får efter att ha läst texten. Var det något som stack ut i läsningen, en aha-upplevelse, eller något som bekräftade något du redan visste? Ta med tanken och saken/symbolen till nästa tillfälle.