NUET

Tillfälle 3

NUET

Den mest utmanande platsen att befinna sig på?

I tillfälle tre ligger fokus på nuet och vägen fram till 2045. Längs den vägen finns den stora utmaningen att vi alla måste börja se oss som aktiva aktörer för omställning, så att det går tillräckligt fort och blir schysst för alla.Målet är att få syn på några konkreta steg ni tillsammans kan börja ta och vilket stöd ni eventuellt behöver genom lagstiftning eller andra ramverk. Med andra ord möjligheter för fackligt engagemang och positiv förändring.

1. Välkomna

(5 minuter)

Tillbaka till nuet. Ännu inte framme. Men ni har för en kort stund fått föreställa er hur det skulle kunna bli och hur ni kan vara en del av det. Ni har tränat nya muskler, tänkt tillsammans, vågat bidra, sett möjligheter, hittat nya lösningar och samarbetat. Kanske har någon till och med lite träningsvärk sedan sist? 

Under det här tillfället kommer ni att fokusera mer på nuet och vägen vi har framför oss till 2045. Vi kan omöjligt föreställa oss exakt vad som kommer att hända, men det är inte själva poängen. Poängen är att vi kan träna upp vår blick och förmåga att gå från ord till handling genom att synliggöra att alla kan bidra och att alla behöver bidra nu, för att vi ska klara vårt nödvändiga mål att bli fossilfria. Så även om ni, i dagens träningspass bara får ett smakprov av det verkliga görandet som krävs, så är det ett verkningsfullt sätt att träna på att göra genom att göra. 

Upplägg för dagens tillfälle

 • Checka in
 • Agenda 2030 – vi har en riktigt bra plan
 • Träningspasset “Nuet”
 • Träningspasset “På väg”
 • En karta
 • Checka ut

Förbered

 • Ta fram er sammanställning från föregående tillfälle “Vision 2045”
 • Post-it lappar
 • Pennor
 • Två stora ark med papper: t.ex. ett blädderblockspapper, baksidan på en överbliven    tapetrulle eller en stor kartongbit
 • Utskrift av frågeställningarna övning 4, om ni önskar dem fysiskt

2. Checka in

(10 minuter)

Ni ska alla få göra en kortare reflektion över texten ni läst inför detta tillfälle och delge de reaktioner ni eventuellt fått när ni delat er “Vision 2045”:

Ni ska alla få göra en kortare reflektion över texten ni läst inför detta tillfälle och delge de reaktioner ni eventuellt fått när ni delat er “Vision 2045”:

 • Berätta, med hjälp av den sak/symbol som du har med dig, om något som stack ut i läsningen, något som hängde sig kvar i din tanke, en aha-upplevelse, eller något som bekräftade något du redan visste. Gå varvet runt.
 • Har någon av er berättat om er “Vision 2045” sedan föregående tillfälle? Vilka reaktioner fick ni i så fall?

3. Agenda 2030 – vi har en riktigt bra plan

(20 minuter)
How strong is your imagination? And how strong is your ability to turn it into reality by collaborating with others?

Orden är Ola Roslings, son till Hans Rosling och en av grundarna till stiftelsen Gapminder. Se följande film från 2020 där han sammanfattar hur vi ligger till för att nå de Globala målen och varför de är ett fortsatt viktigt verktyg för att bygga system som gynnar fler och därmed i slutändan oss alla och som samtidigt ryms inom planetens gränser.  

The SDGs aren’t same old same old (8,36 minuter)

Er arbetsplats och de Globala målen

 • Utgår er arbetsplats redan från specifika Globala mål? 
 • I så fall vilka och på vilket sätt påverkar de ert arbete? 
 • Kan ni förtydliga arbetet med målen och finns det fler mål ni kan bidra till? 

Våra felaktiga uppfattningar kan ställa till det för oss när vi ska fatta kloka beslut. Gör vid ett senare tillfälle Gapminders test utifrån våra vanligaste missuppfattningar. Översättning pågår från engelska till svenska. Här finner du den svenska versionen, med en länk vidare till den engelska där fler påståenden finns:

Gapminder Worldview Upgrader

Behöver din världsbild förankras bättre i statistik, besök Gapminder

Behöver ni fördjupa er kunskap om de Globala målen? 

Läs mer här.

Där finns även en fördjupning för hur företag kan arbeta med målen.

4. Träningspasset ”Nuet”

(15 minuter)

Hur är er bild av världen?

Förutsättningar

Året är nu och vi har ännu inte klarat det. Sverige och många andra länder har satt upp tuffa mål om att bli fossilfria men det krävs både utökad lagstiftning och faktiska initiativ för att vi ska nå hela vägen fram. Du själv, din arbetsplats och ditt fackförbund har med andra ord ett viktigt arbete att göra för att bidra till omställningen. 

Ni kommer nu att kartlägga nuet med stöd av en liknande övning som under föregående tillfälle. 

Instruktion

Inled med att göra en större skiss av tankekartan nedan som ni kan jobba på tillsammans.

Nu står nuet i centrum och ni ska tillsammans beskriva hur er arbetsplats ser ut idag. Det viktiga är inte att svara utförligt på allt utan att göra en grov skiss. Ni kan ha olika bilder, men tillsammans blir det förmodligen en god spegel av verkligheten. 

Ladda varje deltagare med en rejäl hög med post-it lappar. Skriv ett svar per lapp. Utgå från rubrikerna nedan och ta hjälp av frågorna för att komma igång, men utveckla svaren framförallt genom samtal och er kännedom om just er verksamhet. Se dessa endast som en start och ett stöd då de inte är heltäckande: 

Ert erbjudande

 • Vad erbjuder ni för tjänster eller produkter? 
 • Vilka yrkeskategorier finns för att utföra dessa tjänster eller tillverka dessa produkter?
 • Hur många anställda är ni?
 • Vilka råvaror använder ni om ni tillverkar något?
 • Hur tar ni tillvara komponenter och återvinner material?

Energi

 • Hur värmer ni upp lokalerna (om ni har lokaler)?
 • Hur får ni den energi ni behöver? 
 • O.s.v

Resor och transporter

 • Hur transporterar ni er själva under arbetet, om ni behöver förflytta er?
 • Hur tar ni er till och från arbetet?
 • Hur transporterar ni eventuella varor eller tjänster? 
 • Om ni har underleverantörer, hur transporterar de eventuella varor och tjänster?
 • O.s.v

Ätbart

 • Om er arbetsplats sysslar just med ätbara produkter av något slag, hur ser det ut? Vad erbjuder ni? 
 • Var odlas grödorna? Vilken typ av kött? 
 • Vad äter ni på lunchen? 
 • O.s.v

Hälsa 

 • Hur jobbar er arbetsplats med inre och yttre hälsa för era medarbetare?
 • Har ni möjlighet till distansarbete?
 • Hur långa arbetsdagar har ni?
 • O.s.v

5. Träningspasset ”På väg”

(25 minuter)

Nu har det blivit dags att knyta ihop nuet med 2045. 

Ta fram tankekartan från föregående tillfälle, det vill säga er “Vision 2045” full av era post-it lappar med idéer. Lägg det tillsammans med tankekartan över nuet som ni just gjort, enligt följande: 

Placera ett stort ark mellan NU och 2045. Förmodligen behöver ni använda golvet eller ett större bord. 

Jämför tankekartan av nuet med 2045

 • Är det ett stort eller ett litet glapp mellan tankekartorna?
 • Vad får ni syn på? 
 • Vad väcker det för känslor? Ett stort puuuh eller ett jublande jaaa!?

Förmodligen blir det synligt att ni vet mycket om vilken riktning som vore klokt att gå mot och vilka ingredienser som bör finnas med för att den verksamhet ni står i ska bli fossilfri och maximalt schysst för både människa och planet. Men hur ser vägen dit ut?

För att det vi vill ska hända, faktiskt ska hända, måste vi börja se vad vi kan göra. Tänk fortfarande på att ni tränar. Att ni peppar varandra när ni gör detta tillsammans. 

And… action!

Välj var och en ut en lapp eller ett område från nuet som ni anser är viktigast att börja förändra eller som ni känner er mest inspirerade av att ta tag i.

Samtala er igenom en lapp i taget, förhandla och diskutera. Ett praktiskt sätt kan vara att göra en ny mini-tankekarta för varje lapp på det stora arket i mitten, mellan nu och 2045.

Behöver ni ha stöd i processen, ta hjälp av frågor som: 

 • Vad behöver ni börja göra?
 • Kan lösningarna för en sak stödja genomförandet av någon annan?
 • På vilket sätt kan lösningarna bidra till att nå de Globala målen?
 • Finns det saker i den här förändringen som kan stöka till det för er anställda, vad behöver ni vakta?
 • Finns det saker som ni inte kan åtgärda själva, som kräver lagändring eller ledningsbeslut t.ex.?
 • Finns det samverkan med andra som skulle underlätta för förändringen? 

Behöver ni fördjupning kring just er bransch i klimatomställningen?

Panorama är ett verktyg från Klimatpolitiska rådet som visualiserar Sveriges klimatomställning. Här ser du vilka delar av samhället som ställer om och hur det går. Det visar också vad som krävs för att vi ska kunna nå målet om nettonollutsläpp till år 2045. 

Behöver ni mer kunskap om just klimatanpassning?

SMHI har tagit fram Klimatanpassningsspelet, vilket ger ökad förståelse för vad ett varmare klimat innebär och hur man kan möta de nya utmaningarna.

“Klimatanpassningsspelet handlar om att rusta den fiktiva staden Väderköping och dess omgivningar för ett förändrat klimat. Här får du lära dig mer om hur klimatet påverkar vårt samhälle och hur man kan hitta lösningar. Det ger träning i att förstå komplexa sammanhang, förmåga att analysera och lösa problem.”

6. En karta

(5 minuter)

Nu har ni en gjort en slags träningskarta, som förmodligen innehåller, både några omöjligheter, men framförallt en mängd möjligheter.

Ett viktigt resultat är att ni har satt igång ert samtal och därmed synliggjort att ni är mycket kapabla att vara medskapare i den viktigaste samhällsomställning vi någonsin stått inför. Ni har kompetens och muskler för att bidra!

Andra resultat är de verkliga saker som ni fått syn på som ni kan och bör börja arbeta med redan nu. Antingen inom er egen verksamhet, det som ni direkt kan påverka eller de saker där ni kan ta stöd av facket för att driva på.

Hur sammanfattar ni era slutsatser? 

Ni kommer under det avslutande tillfället att få planera för hur ni vill gå vidare och kommer att ha nytta av en god sammanställning av er process. 

Välj hur ni vill sammanställa genom att t.ex. fota av, skriva ner, göra ett protokoll. 

7. Checka ut

(10 minuter)

Ta en avslutande runda och knyt ihop tillfället

 • Vad tar du framförallt med dig från idag? 
 • Hur känns möjligheterna i dig?

Att tänka vidare på hemma

Nästa tillfälle blir det fokus på rättvis omställning. Vad betyder egentligen det? Vilken roll kan facken spela?

Läs i kurskompendiet:

Kapitel 4 Rättvis klimatomställning

Kapitel 7 Svensk konsumtion skapar utsläpp utomlands

Fundera på:  

Vilka målkonflikter berörs du av? Vilka personliga vanor skulle du behöva/vilja förändra?