MÅL

Tillfälle 5

MÅL

Landa, tänk efter, fortsätt gå!

Under detta avslutande tillfälle kommer ni att få tid för eftertanke, titta tillbaka på er process under ert Klimatsamtal och utifrån det tillsammans bestämma vilken väg ni vill ta vidare. 

1. Välkomna

(5 minuter)

Välkomna i mål. En plats att landa på, utvärdera träningen, för att därefter besluta er om hur ni vill gå vidare. Träning ger ju som bekant färdighet, men det krävs också att den underhålls för att kroppen ska fortsätta utvecklas. 

När ni drog igång det här Klimatsamtalet visste ni inte var ni skulle landa. Syftet har varit att tillsammans få träna och i viss mån “leka oss förbi” olika hinder och fram till en väg där det blir möjligt för oss att börja agera i klimatfrågan. Och att öka vår gemensamma kunskap och vilja att göra det tillsammans, på våra arbetsplatser och genom våra fack- och folkbildningsförbund.

Under tillfälle två beskrevs hur ni:

“… tillsammans får kliva in i ett rum där allting är möjligt. Där allting kommer att gå bra. Där ni kan göra skillnad. Detta är inte för att ni blundar för att vi går en oviss framtid till mötes, där klimatfrågan på allvar har en oviss utgång. Utan för att vi behöver se möjligheter för att hitta vägen. Vi behöver få uppleva att vi kan vara med och göra skillnad. För att sedan våga hoppa!”

Nu är det dags att hoppa. Och kom ihåg att även ett hopp från kanten är ett hopp!

Under det här avslutande tillfället kommer ni att få knyta ihop era tankar och slutsatser och landa i vilket nästa steg ni vill ta. Såklart blir det även en liten avslutande pulshöjare – en sista hälsning från 2045 – som får ge er en extra push ut i nuet. 

Upplägg för dagens tillfälle

 • Checka in
 • Tillbakablick 
 • Framåtblick
 • En avslutande pulshöjare
 • Checka ut med en hälsning från framtiden 
 • Utvärdering

Förbered

 • Skriv ut material till “Tillbakablick”
 • Vita papper A5, ett vardera
 • Pennor 

2. Checka in

(10-15 minuter)

Kommer ni ihåg den första incheckningen? Ni fick hämta en sak som symboliserade en oro och ett hopp. Vi avslutar på ungefär samma sätt. Kanske har perspektiven förändrats? 

 • Titta er omkring där ni befinner er 
 • Hämta en sak som får symbolisera en oro ni har kopplat till omställningen på din arbetsplats eller bransch
 • Hämta en sak som får symbolisera ett hopp ni känner, kopplat till din egen arbetsplats eller bransch
 • Tänk inte för länge, ni får ett par minuter på er
 • Visa och berätta för varandra, först om er oro, sedan om ert hopp

Vad blir tydligt hos er? Reflektera tillsammans. 

3. Tillbakablick

(20 minuter)

Som ni har sett berör klimatomställningen hela samhällsekonomin. Det är lätt att känna sig uppgiven och frustrerad över att för lite görs för att hejda klimatkrisen. Det är viktigt att komma ihåg att du själv är en del av lösningen – men att vi måste agera tillsammans.

Vi kan alla vara med och förändra. Dels genom hur vi lever och konsumerar både i våra hem och på jobbet. Dels genom att passivt eller aktivt stödja organisationer som arbetar för förändring, såsom miljöorganisationer och politiska partier – det finns många möjligheter att påverka i en demokrati.

Vissa branscher har en direkt koppling till Sveriges inhemska utsläpp och därmed lösningen på hur vi når klimatmålet 2045. Det handlar om branscher såsom stål, cement, fordonsindustrin, jordbruket, och många fler. Andra har en indirekt koppling som leverantörer och inköpare. Nästan alla branscher har dessutom en koppling till konsumtionsbaserade utsläppen genom egna inköp eller försäljning av importerade varor som bidragit till utsläpp utanför Sverige.

Omställningen berör oss alla och vi måste våga tro att det går att ställa om. Nu handlar det om att tillsammans bestämma oss för att genomföra de förändringar som krävs.

Instruktion

Förbered ett rum, en korridor eller en avgränsad plats utomhus genom att sätta upp de utskrivna bilderna för respektive tillfälle med minst några meter emellan, beroende på hur långt ni vill gå. Länk till pdf i Förbered ovan. 

Gå två och två och samtala några minuter kring varje bild/tillfälle utifrån frågor som: 

 • Vad stack ut för dig under det här tillfället?
 • Vad tog du framförallt med dig?
 • Vad vill du lära dig mer om, påminna dig om, dyka djupare i?

4. Framåtblick 

(20 minuter)

Utifrån det ni nu har samtalat om är det dags att titta framåt. Hur vill ni gå vidare? 

Lägg fram alla bilder från Klimatsamtalspromenaden. Ta dessutom fram sammanställningen av er process med tankekartorna: “nu, vägen till 2045 och Vision 2045”. Lägg allt väl synligt för alla.

Hur tänker ni när ni ser helheten?

Hur tänker ni kring allt detta ni har processat fram tillsammans? Vilka av alla era tankar och slutsatser vill ni börja göra verklighet av? Vad behöver ni göra för att det ska bli möjligt?

 • Varje deltagare får tre tomma pappersark och ska nu, var för sig, välja ut och kortfattat beskriva tre saker som man vill göra verklighet av, en idé per pappersark
 • Lägg sedan alla förslag i en hög på golvet/bordet och varje deltagare får dra tre nya lappar ur högen, alltså inte sina egna
 • Nästa uppgift är att komma med förslag på hur man kan utveckla de idéer som står på lapparna, några förslag per lapp
 • När detta är gjort samlar ni in alla lappar igen och gör om proceduren en gång till
 • Varje idé har nu fått två andra personers kreativa tillägg och idéer och har förhoppningsvis god potential att kunna börja genomföras 

Vad får detta för konsekvenser?

 • Vill och behöver ni fortsätta träffas för att arbeta vidare?
 • Finns det fler på er arbetsplats som borde genomföra den här kursen? 
 • Behöver ni prata med ledningen?
 • Behöver ni kontakta ert fackförbund?
 • O.s.v.

Det är i så fall en god idé att någon av er tar på på sig ansvaret att sammanfatta och leda ert nästa steg.

5. En avslutande pulshöjare 

(10-20 minuter)

Innan det är dags att avrunda ska ni få göra en en sista förflyttning till 2045 för att påminna er om att det är möjligt att genomföra klimatomställningen! 

Det blir en sista träning och peppning inom Klimatsamtalets ramar, men något att ta med er när ni sedan ska kavla upp ärmarna och börja göra.

Grattis! Ni på er arbetsplats har gjort det så bra att ni har vunnit, kanske inte bara ett utan, flera, fina priser för ert enastående arbete för en rättvis klimatomställning som gynnat både människor och planet. 

Instruktion

Resonera högt tillsammans kring följande:  

 • Vad är det ni har fått pris för?
 • Vad är det som gör att ni 2045 är så stolta över er arbetsplats att ni skryter om den för andra?
 • Vad är det som gör att många vill arbeta hos er?

Vill ni göra det extra roligt och få en riktig adrenalinkick?

 • Låt alla deltagare i gruppen, var för sig, under två minuter få skriva en prismotivering eller anställningsannons. 
 • Leta upp en fanfar på Spotify eller annan musiktjänst, spela den och låt därefter var och en av er läsa sin motivering eller annons. 
 • Spela fanfaren inför varje uppläsning. 

6. Checka ut – med en hälsning från framtiden 

(20 minuter) 

Minns ni vykortet som ni mötte i det inledande tillfället? 

Med hälsning från en hållbar framtid 2045

Vi som är unga 2045 skickar härmed en hyllning till just er!
För oss är ni hjältar, del av den rörelse som åstadkom förändring, som var med och
tippade mänskligheten åt rätt håll då när det gällde, som tog rätt beslut och började  agera.
Tack vare er kan vi leva på en frisk och välmående planet!

Er avslutande utcheckning blir att “vända på vykortet” och skriva vad som står på baksidan. 

Vad är det framtidens unga människor kommer att vara tacksamma över att ni gjorde? Hur agerade du, din arbetsplats och ditt fack- eller folkbildningsförbund? 

Instruktion

Alla i gruppen tar ett A5 var och skriver varsitt vykort. Inled med någon av följande fraser eller helt valfri text:

 • Tack för att ni…
 • Vi får mod idag när vi minns…
 • Vi är stolta över att ni…

Låt det gå ganska fort. Läs därefter upp era vykort för varandra. Ta med er denna uppmuntran in i ert fortsatta engagemang! 

Utvärdering

(5 minuter)

Gör var för sig följande utvärdering.

Dags att ta nästa steg!

Vi har nu kommit till slutet av denna studiecirkel.

Som du har sett under kursen går klimatkrisen ännu att bromsa, om vi agerar nu.  

Omställningen är möjlig, men den kommer inte ske av sig själv. Vi måste riva en massa hinder och investera stora summor i rätt saker. Vi måste alla börja leva på ett sätt som inte tär på planeten.

För att vi ska klara omställningen behöver vi modiga politiker som vågar fatta de beslut som tar oss in i framtiden. Och vi behöver modiga och pålästa individer som agerar för att skapa förändring. 

Här har du en viktig roll att spela! Att du nu har gjort denna studiecirkel, och lärt dig mer tillsammans med andra, är ett första viktigt steg. Vi hoppas att det ska inspirera till att också agera. Genom att agera – på jobbet, i din förening eller hemma hos dig själv – kan du vara en del av klimatomställningen. 

Vi hoppas att denna kurs gett dig verktygen att ta nästa steg i ditt engagemang. Lycka till!

Om kursen

Kursen har tagits fram av Spilloteket på uppdrag av Global Utmaning, som en del av Klimatagendan – Sverige ställer om. Materialet är framtaget i samarbete med Fackförbundet ST, Handelsanställdas förbund, Industrifacket Metall, LO, Svenska byggnadsarbetareförbundet, Svenska transportarbetareförbundet, TCO, Unionen och Vision samt ABF, Folkuniversitet, Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan. Svenska Postkodsstiftelsen har finansierat arbetet.

Klimatagendans partners och stödföretag