FÖRBEREDELSER

– allt ni behöver veta för att sätta igång!

1. Så här går det till

Klimatsamtal är en kurs som löper över fem tillfällen. Varje tillfälle har en tydlig form som rymmer både fakta och diskussion varvat med praktiska övningar. Den webbaserade handledningen är enkel, handfast och konkret. Under kursen ligger fokus på gemensamt tänkande och görande för att aktivera engagemang och träna kollektiv handling.

Inför Klimatsamtal bör ni ha gjort e-kursen Klimatnyfiken. Den är en introduktion till ämnet och tar max en timme att göra. Tillsammans med kurskompendiet är den ett faktaunderlag till de olika tillfällena.

Inför varje träff läser ni själva, i er egen takt, de angivna styckena ur kompendiet. Inför första träffen är det bra om ni har läst kapitel 1-3 i kurskompendiet. Klicka på knappen för att ladda ner kurskompendiet.

Kursledare

Som ledare är du på ett sätt ”en i gruppen” men har en särskild roll och ansvar för att kursen genomförs som det är tänkt. Du läser i förväg in dig på varje tillfälle, tittar på de korta filmerna och gör det som behöver förberedas, till exempel fixar post-it lappar, pennor och eventuella utskrifter. Du har också ett hum om hur varje övning går till så att du kan instruera deltagarna. Vid symbolen “LÄS” läser du som ledare högt. Du håller också koll på tiden för de olika delarna.

Handledningen är lättast att läsa på en dator eller en större skärm.

Förslagsvis samlas ni runt en dator om ni är en mindre grupp på 3-4 personer. Om ni är en större grupp är det bättre att utgå från en gemensam storbildsskärm. 

Sätt ramar för kursen

  • När vill ni ses?
  • Var vill ni ses?
  • Kan ni även ses digitalt?
  • Vilka ska delta?

Om ni väljer att ses digital kan det vara bra att använda en digital whiteboard. Det finns en rad gratistjänster för detta. Här hittar du några av dem.

2. Innehåll och omfattning

Kursen Klimatsamtal är uppdelad i följande fem tillfällen: 

Tillfälle 1: START 

Under det första tillfället kommer ni att kliva in i ett av era livs viktigaste samtal. Ni kommer tillsammans att få ta del av allvaret för vår tid, men också dela hopp och strategier för att lättare kunna omvandla kunskap och vilja till faktisk handling.

Tillfälle 2: 2045 

I tillfälle två ligger fokus på framtiden, närmare bestämt på år 2045. Och alla de fantastiska möjligheter som den kan rymma när vi har klarat av omställningen till ett fossilfritt Sverige och är nära en fossilfri värld. Framtiden kommer att bli annorlunda, men alla förutsättningar finns för att vi ska kunna leva ett gott liv med välfärden i behåll. 

Tillfälle 3: NUET  

I tillfälle tre ligger fokus på Nuet och vägen fram till 2045 som rymmer den stora utmaningen att vi alla måste börja se oss som aktiva aktörer för omställning, så att det går tillräckligt fort och blir rättvist för alla. Målet är att få syn på några konkreta steg ni tillsammans kan börja ta och vilket stöd ni eventuellt behöver genom interna beslut eller andra ramverk. Med andra ord möjligheter för fackligt engagemang och positiv förändring.

Tillfälle 4: ALLA 

I tillfälle fyra ligger fokus på rättvis klimatomställning. Vad betyder det egentligen? Kan facken och folkbildningen återigen spela en avgörande roll i ett stort systemskifte, liksom som de gjorde för 100 år sedan? Kan facken bli en bas för kollektivt engagemang för en snabb omställning? 

Tillfälle 5: MÅL 

Under detta avslutande tillfälle kommer ni att få tid för eftertanke, titta tillbaka på er process och utifrån den tillsammans bestämma vilken väg ni vill ta vidare; vilka konkreta möjliga förändringar har ni fått syn på, på er arbetsplats och hur går ni vidare med dem till handling?

Varje tillfälle är beräknat till 90 minuter.

Föregående